Om Holmen Paper

Holmen Paper är en specialpappersproducent som tillvaratar den färska fiberns egenskaper för kostnadseffektiva alternativ till traditionella pappersval.

Våra specialpapper är goda exempel på hur nya produkter kommer till. Ofta växer de fram som lösningar på våra kunders önskemål eller utmaningar och hjälper dem att profilera, effektivisera och driva försäljning. I det engagerade samarbetet med våra kunder skapas modet att agera och utmana. Och det har lett fram till helt branschunika lösningar.

Våra kunder efterfrågade ett nytt slags SC-papper med hög bulk och samtidigt god tryckbarhet och hög opacitet. Det var startpunkten för den utvecklingsprocess som ledde till skapandet av Holmen UNIQ.

Letar du efter ett papper som utstrålar elegans, charm och intelligens, ta en titt på Holmen VIEW. Ett papper med silkkänsla och hög ljushet.

Holmen XLNT är med sin robusta känsla en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för stora upplagor av magasin, kataloger och direktreklam som med kundernas hjälp ständigt förbättras.

Holmen TRND är den kaxiga uppstickaren som utmanar magasinvärldens mer nischade magasin.

Dessa produkter är typexempel på vår kunskap och vilja att utmana konventionella uppfattningar om hur papper ska användas.

Fakta Holmen Paper

2017

2016

Nettoomsättning, Mkr

5 408

5 431

Rörelseresultat, Mkr *

288

289

Investeringar, Mkr

141

259

Medelantal årsanställda

858

 861

Leveranser, 1 000 ton

1 117

1 134

 * Exklusive jämförelsestörande poster

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019