Bravikens pappersbruk

Bravikens pappersbruk utanför Norrköping är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk. Här möter teknik och tradition en stark miljömedvetenhet.

Bläddrar du i en produktkatalog, eller läser en rosa sport- eller finanstidning i någon av Europas större städer är chansen mycket stor att du håller i en produkt från Braviken. Mer än 80 procent av allt papper som produceras här exporteras nämligen till marknader utanför Sverige.

Bravikens pappersbruk skapar tillsammans med koncernens sågverk ett biokombinat med miljölösningar för framtiden. Pappersbruket förser sågverket med energi och värme och får tillbaka råvara i form av flis. Överskott av bark och sågspån används för energiproduktion och fjärrvärme.

Fakta om Bravikens pappersbruk

Råvara: Granmassaved

Process: TMP-massa

Produkter: Magasinpapper, bokpapper, tidningspapper, färgat tidningspapper och katalogpapper

Varumärken: Holmen UNIQ, Holmen XLNT, Holmen BOOK, Holmen PLUS, Holmen NEWS, Holmen Coloured NEWS

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019