Att våga och vinna

Den strategiska och dedikerade satsning som lett fram till produkter som Holmen VIEW, UNIQ, TRND och BOOK är tack vare alla de medarbetare runt om på Holmen Paper som arbetat hårt och medvetet för att utveckla företaget till dagens tydliga position en investering som burit frukt.

Avdelningen för affärsutveckling arbetar med tät kontakt med kunderna och är ”örat mot marken”, vilket över åren lett till en modell för hur man ska arbeta för att ta fram nya, vinnande produkter. Genom att kontinuerligt lyssna på marknaden, via undersökningar och nära samarbeten, har Holmen Paper tydlig information om vad våra kunder efterfrågar, vilket har lett till nya papperstyper med mera bulk, högre ljushet och bättre ytor, som dessutom hjälper kunden att reducera sina kostnader.

Även om det är Holmen VIEW, UNIQ, TRND och BOOK som stått för triumferna, är det arbetet bakom pionjärprodukten Holmen XLNT som har kommit att bli en mall för hur Holmen Paper framgångsrikt kan ta fram nya vinnarprodukter.

”Tveklöst! XLNT och all kunskap som manifesterades i utvecklingsarbetet har legat till grund för hur vi därefter fortsatt att utveckla alla våra produkter. Både när det gäller arbetssätt runt produktutveckling men också när det kommer till introduktion av såväl produkten som de tillhörande koncepten på marknaden”, säger Tommy Wiksand, ansvarig för Business Development.  ”Dessa erfarenheter tog vi med oss vid utvecklingen av Holmen VIEW, och senare också i arbetet med Holmen UNIQ!”

”Att vi idag har en så stark position beror på att vi haft modet att satsa också i en konkurrensutsatt bransch med stora utmaningar."

Att skapa en ny produkt är ett gediget arbete från ax till limpa. Det tar sin början i kundernas önskemål. Det ska också kombineras med vad som är produktionstekniskt möjligt och försvarbart, och slutligen också utmynna i produkter av högsta kvalitet. Under tidens gång har Holmen Papers erbjudande även vuxit till att inkludera högklassiga logistiklösningar och kringtjänster som underlättar vardagen samt sparar pengar åt tryckerier och slutkunder.

Utvecklingsavdelningen och utvecklingsingenjörerna på pappersbruken är på många sätt spindlarna i nätet när en ny produkt jobbas fram. De är med tidigt i processen och det är viktigt att verkligen titta på alla delar i processen – hela vägen från skogen tills rullen anländer på tryckeriet. Så när produktutvecklingsarbetet drar igång involverar det olika team som omfattar hela kedjan på bruken, ända från vedgården till utlastningen. 

”På våra pappersmaskiner jobbas det med alla möjliga parametrar, säger Dan Buskhe, Development Specialist. ”Det kan vara avvattning, kalandrering och en hel rad andra saker och inställningar. Sedan är det dags att genomföra försök för att bekräfta att vi uppnått det vi vill, och därefter går provpapperet vidare till utvalda tryckerier för utvärdering”.

En viktig aspekt är att alla drar åt samma håll och förståelsen för att hela tiden utvecklas i dag är grundmurad. Vi arbetar tillsammans för att skapa framtidens produkter. Just den andan är en av Holmen Papers framgångsfaktorer.

Framgång föder dessutom framgång och stärker självförtroendet. Vi står med stolthet upp för vår strategi och blickar framåt med tillförsikt och nyfikenhet.

 ”Ja, det vi gjort är inspirerande, att både öka marknadsandelen och bredda vår produktpalett under de förutsättningar som råder”, menar Magnus Revland, strategisk utvecklare på Braviken. ”Att vi dessutom agerar hållbart ända från vår skogsskötsel till färdig produkt med logistik, fastbränslepanna, bra luft- och vattenreningar gör inte stoltheten mindre.”

De positiva resultaten har även nått fram till kunderna som ger Holmen Paper högre betyg än konkurrenterna inom områden som exempelvis innovation, image, kundservice och teknisk support. “Vårt koncept är starkt”, säger Tommy Wiksand, ”och dessutom snurrar ett flertal intressanta projekt i både Braviken och Hallsta just nu. VAtt våga ochi ser med spänning fram mot resultaten”.

Expertis på köpet
 

Holmen Papers produktutveckling engagerar medarbetare från Affärsutveckling, utvecklingsingenjörer, teknisk support och försäljning, mer eller mindre hela företaget. Vi ser gärna på vårt arbete som ett erbjudande om ”expertis på köpet. Vi vill att våra kunder ska få det bästa möjliga resultatet med våra produkter, så vi är mer än glada att vara med på vägen och hjälpa till med tryckinställningar etc för att möta kundens krav.

Kontakta Holmen Paper Support
}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019