Hur hanterar vi personuppgifter?

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och är ett samlingsnamn för den nya dataskyddsförordningen (lagarna) som träder i kraft över hela Europa den 25 maj 2018. Det är en förordning som ersätter den tidigare PUL (personuppgiftslagen). I korthet innebär GDPR att nya lagar införs för att skydda privatpersoner inom EU från att få sin personliga information ofrivilligt såld eller uthyrd, och för att förhindra integritetskränkning. 

Det här är givetvis en viktig fråga för oss. Vi har, liksom de flesta företag, ett CRM-system (Customer Relation Management) där vi samlar information om våra kunder och intressenter, helt och hållet i syfte att skapa förutsättningar för och säkerställa ett skräddarsytt erbjudande och en så god service som möjligt. Det handlar exempelvis om namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och mail, om man har specifika önskemål om information från oss (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev eller vårt kundmagasin Paper) eller om man är intresserad av specifika event och aktiviteter som Holmen Paper bjuder in till. Och informationen är inte tillgänglig för andra parter än Holmen Paper.

För att vi ska vara säkra på att möta kraven i GDPR har vi med hjälp av Holmenkoncernens företagsjurister dragit upp riktlinjer för hur den här typen av data ska hanteras i framtiden. De riktlinjerna kan du läsa mer om på holmen.com/personuppgifter.

Som enskild person kan du när som helst välja av att avregistrera dig för t.ex prenumerationer av nyhetsbrev etc, och du kan även begära information om vilken data vi har i våra system. En sådan ansökan gör du via e-post här. Vi vill givetvis fortsätta vår goda dialog med alla våra kunder och intressenter. Det är en viktig del i vårt arbete för att erbjuda den bästa lösningen och möta dina behov på ett så bra sätt som möjligt. Om du har frågor eller synpunkter rörande vårt arbete med GDPR är du varmt välkommen att kontakta oss.


Hit kan du vända dig

Om du har frågor avseende behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på:
Holmen AB
Box 5407
114 84 Stockholm
+46 8 666 21 00
GDPR@holmen.com

Du har alltid rätt att framföra klagomål om personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
+46 8 657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Avregistrering
}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019