CSR och sponsring

En filmvisning på fasaden till Sveriges vackraste industribyggnad. Tusentals åttaåringar som lär sig grunderna i tennis. En VM-deltävling i speedway med miljonpublik världen över. Vad har Holmen Paper med allt det här att göra? Ganska mycket faktiskt.

Holmen Paper är samarbetspartner till en rad olika projekt och organisationer. En del samarbeten syns tydligt utåt, som Holmens logga på IFK Norrköpings matchtröjor, medan andra är mindre synliga. Flera partnerskap går flera decennier bakåt i tiden, medan andra är alldeles färska.

Varför gör vi det här?

Varför lägga energi och pengar på CSR och sponsring överhuvudtaget? Det handlar om att vi som stor aktör, både inom branschen i sig och i samhället i stort, vill ta vårt ansvar – som arbetsgivare såväl som varumärke. Därför är det också viktigt att våra samarbetspartners har en värdegrund som går i linje med vår egen.

Det finns därför en tydlig sponsringspolicy på koncernnivå för hur våra samarbeten ska se ut och som preciserar vad och hur vi sponsrar. Utöver det har vi inom Holmen Paper definierat tre teman som de olika partnerskapen ska kunna kopplas till: branschfrämjande aktiviteter, lokal varumärkesexponering och samhällsengagemang.

Branschfrämjande aktiviteter

Med branschfrämjande aktiviteter menar vi exempelvis att stötta projekt som är positiva för utvecklingen av pappersbranschen, och inte minst våra fokussegment böcker, magasin och reklamtryck. Det kan också handla om att sponsra hållbarhetsinitiativ inom branschen eller att bidra till utbildning genom stipendier. Ett exempel på ett sådant CSR-initiativ är att Holmen Paper stödjer Läsrörelsens nationella initiativ, Läslov – ett viktigt projekt som både främjar barns språkutveckling och branschen i stort.

Lokal varumärkesexponering 

När det gäller  lokal varumärkesexponering  så tycker vi att det är viktigt att stärka Holmen Papers arbetsgivarvarumärke genom att visa att vi är ett attraktivt, väletablerat och ansvarstagande företag. I den här kategorin ingår även specifika idrottsevenemang, både elit och bredd, ett antal arbetsmarknadsinitiativ (t.ex. karriärdagar för studenter) samt satsningar inom kultur. Exempel på ett initiativ som vi engagerat oss i under ett antal år är IGE (Introduce a Girl to Engineering) som handlar om att få unga tjejer intresserade av ingenjörsyrket.

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang kan kännas både stort och svårt att greppa. Vårt engagemang inom den här kategorin handlar om att vi anser att vi i egenskap av stor aktör också har ett stort ansvar för samhällsutvecklingen, och därför engagerar vi oss även i projekt med fokus på till exempel integration, mångfald, ungdomar och tillgänglighet. Det kan handla om initiativ som Jobbsprånget , Gränslös frukost och liknande.

Med våra CSR-initiativ och samarbeten hoppas vi kunna förmedla bilden av Holmen Paper som ett ansvarstagande företag och varumärke, med ett långsiktigt och hållbart engagemang.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019