A better VIEW - möjligheter

Holmen VIEW är en utmanare. Ett spännande och mycket smart alternativ för välfyllda kataloger, säljande direktreklam och inspirerande magasin. Efter intensivt utvecklingsarbete – och en omskakande utmaning – kan vi äntligen med stolthet presentera ”A better VIEW”. Med nya ytvikter, vässade egenskaper och ett bättre tryckresultat än någonsin. Läs mer om resan till ett bättre papper. 

Besparingsmöjligheter 

Exempel: 50 g vs. 57 g

Detta är ett riktigt exempel på besparingseffekter hämtat från Holmen Papers kunder. Hur mycket kan du spara? Beräkna och se!

 

Papper -12%
Tryck
Distribution -3%
Totala budgeten -5%

 

 

Holmen VIEW vs. Standard LWC
Tjocklek   Ytvikt
VIEW LWC   VIEW LWC

52

51   47 51
55 54   50 54
58 57   53 57
64 60   58

60

  

 

Det här har vi gjort i pappersmaskinen

Under utvecklingsarbetet – och tack vare den nära dialogen med kunderna – visade det sig att en del hade upplevt vissa problem med vågighet medan några var mindre nöjda med ytans släthet. Detta såg vi omedelbart över, vilket resulterade i ett antal åtgärder direkt i pappersmaskinen PM11:

  • Fibrernas medelriktning (anisotropin) har ändrats och körs nu olika beroende på tryckmetod.
  • Fukthalten i papperet har justerats.
  • Temperaturen i kalandern höjdes för att få finare yta.

Tekniska data och Paper profile

Nils Ringborg speaks of the benefits of Holmen VIEW

The business rationale with holmen VIEW is simple, you can save money and still get a brilliant, glossy high bulk paper. Listen to Nils Ringborg as he explains how Holmen VIEW can support your business.

Commercial Director

Rikard Wallin
Holmen Paper
Vattengränden 2
601 88 Norrköping
Sweden
Telefon:
Mobil: +46 73 051 15 68
Fax:

Agent

Timothy S. Christie
Holmen Paper
Lindenmeyr Central
Three Manhattanville Road
Purchase
NY-10577-2123 New York
U.S.A.
Telefon: +1-914-696-9305
Mobil:
Fax:

Holmen Paper Nordic and International

Holmen Paper Nordic and International
Holmen Paper
(Vattengränden 2)
SE-601 88 Norrköping
Sweden
Telefon: +46 11 23 50 00
Mobil:
Fax: +46 11 23 60 30

© Holmen Paper 2017