Kunskap bortom pappret

Som du säkert känner till är papper inte längre bara papper. Den färska fibern innebär möjlighet att designa papprets egenskaper och erbjuder därmed olika fördelar på helt nya sätt. Holmen Paper Labs ger möjligheten att tillvarata och omvandla potentialen till konkurrensfördelar och affärsmöjligheter för dig som kommunicerar på och använder papper i din verksamhet.

Vår samlade kunskap och kompetens om papper och pappersval – alltifrån tekniska aspekter och egenskaper, trycktekniker, hantering och distribution, till de taktila dimensionerna, marknads- och affärsperspektiv – finns tillgänglig. Allt för att kunna ge ett underlag, idéer, hjälp och råd om vad ett strategiskt pappersval kan betyda för affären.

Produkten

Holmen Paper Labs analyserar en produkt eller produktportfölj och ger råd om hur den kan förändras för att optimeras i olika aspekter; upplevelse för mottagaren, positionering mot andra produkter, samordning eller differentiering, val av teknik, möjliga kvalitetsförändringar, möjligheter att spara eller öka effekt.

Lägg vår kunskap till din, och förändra din pappersaffär på riktigt.

 

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just din affär

Kontakta oss 
}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019