Time Out London

Vad: Time Out London är ett gratismagasin som delas ut i London

Innehåller: Tidningen är fylld med tips på restauranger och barer, film och teater, konst, spelningar, klubbar och butiker. Information som hjälper besökare såväl som bofasta att få ut det mesta av Storbritanniens populära huvudstad.

Funnits sedan: Magasinet har funnits sedan 1968 och år 2012 övergick det till att bli ett gratismagasin baserat på annonsintäkter. Omställningen resulterade i en kraftig ökning av upplaga, som idag är ungefär 300 000 ex i veckan. 

Utgivare: Time Out London ges ut av Time Out Ltd, som även äger Time Out New York och Time Out Chicago – och som dessutom ger ut Time Out på licens i ytterligare 40 städer i 29 länder.

Tryck och papper:Time Out London trycks i heatset på Holmen VIEW 53 gram hos Wyndeham Peterborough.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019