Brady Seton sparar 17 %

Med ett 70-tal olika kataloger når amerikanska Brady ut till företagskunder i hela Europa med sitt Workplace Safety (WPS)-sortiment. Utmaningen är att producera alla dessa kataloger på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt – en uppgift Brady har lyckats mycket väl med.

I Europa finns Brady i tretton länder och är en ledande leverantör av identifierings-och säkerhetsprodukter inom industrin. Sortimentet är brett med skyltar, etiketter, personlig och arbetsrelaterad skyddsutrustning som några av de hundratals olika produktgrupperna.

Nära kunderna

Ett av Brady’s större försäljningsbolag, Brady GmbH, Seton Division finns i Egelsbach, någon mil utanför Frankfurt.

– Det här är en utmärkt lokalisering, mitt i ett av Tysklands industritätaste områden. Frankfurt är också en av knutpunkterna i det euroepiska motorvägsnätet så transportförutsättningarna är gynnsamma, säger Ralph Uhl, Print & Media Manager, Workplace Safety Businesses EMEA inom Brady.

Katalogen effektivast

Effektiv logistik är förstås avgörande för ett företag som erbjuder sina kunder i Tyskland ett sortiment på 70 000 olika produkter. Totalt i Europa rör det sig om mer än 200 000 olika produkter. Allt detta säljs via distanshandel, det vill säga per postorder eller genom Online-shoppar, e-handel, telefonförsäljning med mera.

– Katalogen är vår klart bästa försäljare. Hela 80 procent av vår försäljning i Europa genereras av våra papperskataloger, konstaterar Ralph Uhl.

Ralph Uhl är ansvarig för produktion och distribution av Bradys kataloger, liksom för all marknadsföring av varor och tjänster som inte omfattas av upphandling samt för den europeiska annonsbudgeten inom affärsområdet WPS. Han måste därmed överväga var marknadsföringsmaterial ska produceras och distribueras i hela Europa för att uppnå bästa effekt för företaget och för att kunna konkurrera med andra flerkanaliga aktörer inom till exempel digital handel eller e-handel.

– Vi vet att kunderna i de allra flesta fall gör sina köpbeslut med hjälp av katalogerna. Sen kanske de skickar in sina order via mail eller vår webbplats, men det är köpbesluten som är det viktiga.

Mer enhetlig produktion

Brady ger ut ca.70 olika kataloger i Europa, alltifrån de små specialkatalogerna på 48 sidor till de stora landskatalogerna på mellan 700 och 800 sidor. Den sammanlagda upplagan överstiger 17 miljoner exemplar per år.

Lokal tradition och kultur har alltid haft stor betydelse i den grafiska branschen och för bara några år sedan såg de olika ländernas Setonkataloger väldigt olika ut vad gällde såväl format, volym som layout. Dessutom fanns det en uppsjö av olika lösningar för tryck och distribution. Potentialen för effektivisering var uppenbar och 2011 inledde Ralph Uhl och företagets upplageteam ett samordningsprojekt, som omfattade alla länderna och hela kedjan från planering, produktion till distribution.

Omsorgsfulla papperstester

I det projektet var pappersvalet en av huvudpunkterna. Istället för dåvarande 18 leverantörer, ville företaget ha högst ett par stycken. Allra helst ville man hitta en leverantör som kunde erbjuda papper med samtliga de ljusheter och ytvikter som behövdes. Genom den leverantörsinventering som genomfördes fick Brady upp ögonen för Holmen Paper, vars breda utbud av LWU-papper (Leight Weight Uncoated) bedömdes som högintressant. Efter omsorgsfulla tester blev resultatet att Brady valde Holmen XLNT för den största delen av sin katalogproduktion i Europa.

– Utöver de rent tekniska egenskaperna så tycker vi om känslan i papperet. Tunt och glansigt papper kan kanske fungera om man säljer lyxvaror eller väldigt speciella produkter, men våra kataloger ska läsas av folk i fabriker och verkstäder. Då passar det bättre med ett papper som känns stadig att hantera och har en lite mattare och mer läsvänlig yta, säger Ralph Uhl.

Kostnadsbesparingen avgörande

Den avgörande faktorn för valet av Holmen XLNT var emellertid kostnadsbesparingen. Holmen XLNTs höga bulk* gör att papperet är betydligt tjockare än andra tryckpapper med samma ytvikt.

Därmed kunde Brady byta från ett 45 g-papper till 36 g-papper med bibehållen tryckkvalitet. En sådan viktminskning på 9 g kan tyckas obetydlig, men om man som Brady distribuerar miljontals kataloger är besparingen avsevärd.

– Genom bytet till Holmen XLNT kunde vi sänka våra produktions- och distributionskostnader med 17 procent inom två år, vilket betyder mycket i en verksamhet som vår. Distributionen är ju vår klart största kostnadspost, betydligt större än produktions-, tryck- och papperskostnaderna, säger Ralph Uhl.

Syftet uppnått

Ledningen för Brady kan nu konstatera att man uppnått det man siktade på, en mer enhetlig och kostnadseffektiv katalogproduktion. Antalet leverantörer av papper, tryck och distribution har minskat drastiskt. Idag vill Ralph Uhl hellre tala om ”affärspartners” än leverantörer.

– Samarbetet med Holmen Paper har varit väldigt positivt, inte minst då det gällt den tekniska servicen. Tillsammans för vi ingående diskussioner om hur vi tillsammans ska vidareutveckla papperet och de lyssnar verkligen på vad vi säger.

Fortsatt expansion

Bradys verksamhet i Europa har expanderat kraftigt och bedömningen är att den tillväxten kommer att fortsätta.

– Samhällets krav på arbetsmiljö och produktsäkerhet ökar hela tiden, så behovet av våra produkter växer.

Visst kommer internet att öka sin andel av vår försäljning, men katalogen har en mycket stark ställning. Om vi tillsammans med våra affärspartners kan fortsätta att höja kostnadseffektiviteten i hela kedjan så tror jag att katalogen blir ”vår bästa försäljare” under åtskilliga år framöver, säger Ralph Uhl.

*Bulk: mått på papperets volym. Papper med samma ytvikt kan ha olika tjocklek beroende av papperets bulk. Hög bulk innebär tjockt, men förhållandevis lätt papper.

– Genom bytet till Holmen XLNT kunde vi sänka våra produktions- och distributionskostnader med 17 procent inom två år, vilket betyder mycket i en verksamhet som vår. Distributionen är ju vår klart största kostnadspost, betydligt större än produktions-, tryck- och papperskostnaderna, säger Ralph Uhl.

 

*Bulk: mått på papperets volym. Papper med samma ytvikt kan ha olika tjocklek beroende av papperets bulk. Hög bulk innebär tjockt, men förhållandevis lätt papper.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019