Från magasin till varumärke

I spåren av de senaste årens snabba digitala utveckling har tryckta medier tagit ett steg tillbaka. Om man tittar närmare på tidningsmarknaden kan man dra slutsatsen att den just nu genomgår ett paradigmskifte. Enligt en prognos från Numera Analytics står marknaden inför en 49-procentig nedgång mellan åren 2015 och 2025. Detta går hand i hand med det faktum att digitaliseringen av media och underhållningsmarknaden förväntas fortsätta öka, särskilt med tanke på den ökade användningen av smartphones och surfplattor i alla åldersgrupper, inte minst millenniegenerationen. Samtidigt visar undersökningen Holmen Paper Magazine Study att många utgivare har svårt att få lönsamhet i sina digitala satsningar, särskilt som läsarna är mindre villiga att betala för innehåll på nätet.

Som en kontrast till detta rapporterar bland annat Magnetic Media att tryckta tidningar betraktas som mer trovärdiga än sina digitala motsvarigheter och de anses även bjuda på mer fördjupning och bättre analyser än nätversionerna. I Holmen Paper Magazine Study har vi kommit till slutsatsen att millenniegenerationen fortfarande är intresserad av att läsa papperstidningar (särskilt då tidningar och magasin om specialintressen) för att tillgodose deras behov av underhållning, information och avkoppling. Därför kommer pappersmagasin även i fortsättningen att vara ett viktigt medium för att bygga trovärdighet och varumärke med högklassigt innehåll riktat mot specifika målgrupper.

För oss som papperstillverkare är det naturligtvis ljuv musik. Alla utgivare står dock inför en stor utmaning: hur ska man göra sina tidningar relevanta för nutiden och behålla målgruppens intresse? Vår kundtidning Paper har intervjuat representanter från tre framgångsrika tidningar som delar med sig av sina insikter.

 

LÄS ARTIKELN
Holmen Paper Magazine Study

Under 2017 genomförde Holmen Paper en omfattande studie på den europeiska magasinsmarknaden, med fokus på Frankrike, Tyskland och England. Några av de frågor som vi tar upp i studien är hur förlag möter de nya utmaningarna, hur priset påverkas och hur läsarnas krav förändras. Låter det intressant?

 

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019