Historien om en utmanare:

Vi ger dig "A better VIEW" och ett tryckresultat du inte kan motstå

Holmen VIEW är en utmanare. Ett spännande och mycket smart alternativ för välfyllda kataloger, säljande direktreklam och inspirerande magasin. Efter intensivt utvecklingsarbete – och en omskakande utmaning – kan vi äntligen med stolthet presentera ”A better VIEW”. Med nya ytvikter, vässade egenskaper och ett bättre tryckresultat än någonsin.

Holmen VIEW är ingen nykomling i Holmen Papers sortiment. De första rullarna levererades under 2010 och VIEW blev snabbt en favorit hos många. Pappret passade perfekt till både direktreklam och produkt­kataloger, och tog dessutom plats som ett utmärkt alternativ för med­vetna magasinsförlag.

Förfinat recept – bättre tryckresultat

Men eftersom utveckling är ett nyckelord för oss på Holmen Paper nöjer vi oss inte. Vi jobbar kontinu­erligt med produktvård och vidare­ utveckling av våra produkter – och gör det helst av allt tillsammans med er – våra kunder.
– Att vara lyhörda för kundönskemål och reaktioner är viktigt. Det gör att vi kan vässa vår produkt ännu mer, säger Jan Andersson, Technical Sales and Support Manager, Holmen Paper.

Därför har vi nu förfinat VIEW­ receptet ytterligare för både djup­tryck och heatset. Det handlar bland annat om nya ytvikter och högre glans, en rad förbättringar som tillsammans ger dig som kund det viktigaste av allt – ett extremt bra tryckresultat.

En oväntad utmaning

När lanseringen av ”A better VIEW” precis skulle ta fart hände det som inte får hända – det började brinna på Hallsta Pappersbruk. Visserli­gen inte i själva pappersmaskinen PM 11, men i massafabriken som förser PM 11 med pappersmassa. En motgång som bromsade lanseringen rejält, men som också tydligt visade hur mycket kompetens och engagemang som finns inom företaget.

– Vi fick snabbt fram ersättnings­papper åt de kunder som väntade på leveranser, samtidigt har vi lyckats återställa och sanera de funktioner som skadats av branden. Jag kan inte nog berömma alla berörda, säger Holmen Papers vd Nils Ringborg. Nu är produktionen av Holmen VIEW i full gång igen, och det med ett papper som är bättre än någonsin.

Bättre produkt och ytvikter som gör skillnad

Den höga tjockleken, goda läsbar­heten och uppskattade ljusheten är egenskaper som fortfarande är självklara hos Holmen VIEW. Liksom  det faktum att papperet är baserat på färsk fiber och har en hållbar produk­tionsprocess. Det  ruckar vi aldrig på.

Förbättringarna visar sig bland annat i en ännu silkigare yta, högre glans och fyra helt nya ytvikter – 47, 50, 53 och 58. De nya ytvikterna gör att Holmen VIEW nu ännu tydligare tar plats i Holmen Papers övergripande produktkoncept, som garanterar att era kataloger, magasin och direktreklam­utskick kan behålla sin tjocklek och ändå gå ner i vikt. Det ger i sin tur möjlig­heter för rena kostnadsbesparingar – eller ökade upplagor.

”A better VIEW”, helt enkelt.

Det här har vi gjort i pappersmaskinen

Under utvecklingsarbetet – och tack vare den nära dialogen med kunderna – visade det sig att en del hade upplevt vissa problem med vågighet medan några var mindre nöjda med ytans släthet. Detta såg vi omedelbart över, vilket resulterade i ett antal åtgärder direkt i pappersmaskinen PM11:

  • Fibrernas medelriktning (anisotropin) har ändrats och körs nu olika beroende på tryckmetod.
  • Fukthalten i papperet har justerats.
  • Temperaturen i kalandern höjdes för att få finare yta.
}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019