Färska fibern tävlar i Recycling Awards

Tävlingen European Paper Recycling Awards har initierats av EPRC i syfte att uppmärksamma projekt och aktiviteter inom returpappersområdet. I syfte att erkänna och öka medvetenheten om fiberns hela livscykel, har vi skickat in en ansökan till tävlingen inom kategorin ”Information och utbildning”. Vi vill bredda informationen till att omfatta hela livscykeln, eftersom den färska fibern verkligen är en nödvändig förutsättning för returpappersindustrin och för en cirkulär ekonomi. Vinnarna i tävlingen utses först i oktober, och mer information om vårt tävlingsbidrag följer under hösten.

Vill du veta mer om vår ansökan och om våra argument och resonemang? Läs utdrag från vår ansökan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Alström
Sustainability Manager, Holmen Paper
fredrik.alstrom@holmenpaper.com

André Skagervik
Director Marketing & Communications, Holmen Paper
andre.skagervik@holmenpaper.com

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019