Närings- och innovationsminister Mikael Damberg i samspråk med Daniel Peltonen, Holmen Paper, och Kenneth Johansson, fackförbundet Pappers.

Näringsministern besökte Bravikens pappersbruk

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte på onsdagen Holmens pappersbruk Braviken, utanför Norrköping.

​Vid besöket berättade produktionschef Ulf Danielsson bland annat om den resa som bruket gjort de senaste åren. Den har innefattat omställning till produktion av specialpapper, stängning av en pappersmaskin och att man slutat använda returpapper som råvara.

Daniel Peltonen, platschef vid Hallsta pappersbruk och tillträdande VD för Iggesund Paperboard, talade om hur viktig frågan om rätten att bruka skogen är för Holmen, men också transportfrågor och energipolitik diskuterades.

Sällskapet gjorde en rundvandring i bruket och därefter fick medföljande press intervjua Mikael Damberg innan ministern och hans medföljande reste vidare.

   

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019