Resultat från kundundersökningen

I november 2016 bjöd vi in ett stort antal kunder till en kundundersökning och bad dem utvärdera Holmen Paper som leverantör. Vi är stolta över att konstatera att i nästan alla aspekter anses Holmen Paper vara marknadens ledande leverantör, och kunderna ger oss toppbetyg inom alla områden.

Holmen Paper genomför regelbundet undersökningar för att ta del av kundernas synpunkter på vårt erbjudande och på hur vi kan utveckla våra affärer tillsammans.

Den tidigare kundundersökningen gjordes för två år sedan. Resultatet från den nya undersökningen visar en förbättring inom alla områden, från redan höga betyg, och vi är naturligtvis glada att se att vårt arbete har gett resultat. Vi ser dock förbättringspotential inom vissa områden, en process som redan initierats inom organisationen.

Vi vill passa på att tacka alla som tagit sig tid att delta i undersökningen, era synpunkter är viktiga och säkerställer att vi fortsätter att erbjuda bättre produkter, tjänster och information. 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019