Hållbarhet

En historia utan slut

Ställt på sin spets vill vi alla samma sak, oavsett om vi är kunder, anställda, leverantörer eller en del av samhället i övrigt. Vi vill leva i en bra värld och ha möjligheten att lämna den vidare till våra barn i minst lika gott skick.

Hoten mot oss människor och mot vår omvärld ökar ständigt. Vår strategi för att hantera dessa hot och övervinna svårigheter som företag måste självklart vara grundad i affärsmässighet. Men lika viktigt för oss är vår syn på naturen. Vi nyttjar naturen, den är en förutsättning för vår verksamhet och självklart har vi därför ett ansvar för hur och vad vi använder den till. Ett ansvar som går långt.

Detta ansvar, och vår inställning till det, sammanfattas i begreppet hållbarhet. En sann nyckelfråga i allt vi gör.

Färska fibrer gör skillnad

Vi är en del av Holmen-koncernen, en av Sveriges största skogsägare, vilket innebär att den färska fibern är särskilt viktig för oss. Den färska fibern är basen för både vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Den ger oss möjlighet att utveckla papper med ofta unika egenskaper, vilket i sin tur skapar mervärde till våra kunder i deras verksamhet, eftersom de får möjlighet att spara. På papper, på transporter, och på miljön.

Returpapper växer i skogen

Vårt papper är tillverkat av färska fibrer, en förnyelsebar råvara som kommer från hållbart brukade och ständigt växande skogar. Vi använder de mindre träden när skogen ändå gallras. Våra sågverk bidrar med flis - en restprodukt från tillverkningen av klimatsmarta byggmaterial.

De färska fibrerna ger oss möjlighet att producera och erbjuda pappersprodukter som är energiåtervinningsbara. Våra papper utgör också källan till returpapper. Den färska fibern kan återvinnas 5-7 gånger, och spelar därför en avgörande roll som miljövänlig råvara i framställningen av papper baserat på returfibrer. För att tala klarspråk; det är vi som förser Europa med returpapper.

Öppenhet och rapportering

Öppenhet är en viktig aspekt av hållbarhetsarbetet. Holmen rapporterar sitt hållbarhetsarbete sedan 2004. För närvarande på GRI G4 Core nivå och som en integrerad del av Holmens årsredovisning.

 

Hållbarhet på Holmenvis

För mer information om Holmenkoncernens hållbarhetsarbete, klicka på länken nedan för att komma till hållbarhetswebben på Holmen.com.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019