Ständiga förbättringar

För att öka sitt fokus på klimat- och energifrågor var Holmen tidigt ute med mål för hållbar utveckling. Målen fokuserar på att öka tillväxten i skogen, minska användningen av fossila bränslen och öka andelen egenproducerad förnybar elenergi från både industrianläggningar och våra egna vattenkraftverk och vindkraftsparker.

Operativa certifikat

Våra två fabriker i är certifierade enligt kvalitets-, miljö- och energiledningssystem samt OHSAS 18001 för hälsa och säkerhet. De har alla certifieringar av skogsbruk och EU Ecolabel. 

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019