En del av samhället

Att visa respekt

Vi betraktar Holmen som ett företag med en själ. Vad annat kan du kalla en tradition som började för 400 år sedan, och som har vuxit sedan dess? Naturligtvis har tiderna förändrats, men det har också det sätt vi agerar på. Så, vi hävdar att Holmen har en själ. En själ som formar vår roll i samhället, som arbetsgivare, affärspartner och som skattebetalande bolag.

Vi stödjer de tio principerna i FN: s Global Compact, de åtta grundläggande konventionerna i den internationella arbetstagarorganisationen(ILO) och OECD: s riktlinjer för multinationella företag. Vi har höga krav på hur vi behandlar medarbetare och på vår företagshälsovård för att svara upp mot det som anges i arbetsrätt och kollektivavtal.

Vår uppförandekod grundar sig på dessa principer men förtydligar och betonar också förväntningarna på medarbetarnas beteende i vardagen. Brott mot uppförandekoden kan rapporteras av anställda eller andra intressenter genom en whistleblower-funktion.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019