Brukens kraft

Innovation för miljön

Med sin nästan oöverträffade produktionseffektivitet kombinerar Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping teknik och tradition med stor miljömedvetenhet. Beläget granne med Holmens sågverk skapar samlokaliseringen hållbara miljölösningar. Pappersbruket förser sågverket med energi och värme, och i gengäld levereras råvara i form av flis som blir till papper. Restprodukter som bark och träspån används för energiproduktion som sedan tas tillvara i produktionsprocessen.

Vid Hallsta Pappersbruk råder stark innovationsanda. Brukets klimatsmarta energilösningar återvinner värme från avloppsvattnet och pappersmaskinerna samtidigt som restprodukter som bark och slam vidareförädlas eller säljs som biobränsle.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019