Certifikat

ISO 14001, ISO 50001 och ISO 9001 är internationella standarder för miljöstyrning, energiledning och kvalitetsledning.

www.iso.org/

 

FSC® – Forest Stewardship Council®  (FSC-ID)– är ett internationellt system för skogscertifiering, som stöds av flera miljöorganisationer. 

https://se.fsc.org/

 

 

PEFCTM – Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – är ett internationellt system för skogscertifiering.

http://pefc.se/

 

 OHSAS 18001 är ett internationellt system som ger struktur för hur en organisation kan arbeta med arbetsmiljöfrågor

 

 

EU Ecolabel - tidigare känd som EU-blomman, är EU:s officiella miljömärke. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i medlemsländerna. De produkter som godkänns för certifieringen granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

 

Spårbarhetscertifieringar

Med spårbarhetscertifieringar innebär att virke som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung. Holmen Skogs spårbarhetscertifiering (FSC® Controlled Wood (FSC-ID) och PEFCTM Controlled Sources) innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket inte är avverkat olagligt eller i strid med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte kommer från kontroversiella källor, inte är genmodifierat och inte kommer från naturskogar som omvandlats till plantager. 

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019