Urgammal och orörd? Nja, den svenska skogen är snarare en pigg och fräsch källa som tack vare god skötsel bara mår bättre och bättre. Som ett av världens mest skogsrika länder kan Sverige tacka sina granar och tallar för mycket, bland annat bättre miljö, välfärd och en tillförlitlig råvarukälla. Tur för oss att den aldrig tar slut.

 

Vet du om att...?

... Den svenska skogen är skyddad av särskild lagstiftning sedan 1903. Denna säger bland annat att alla som avverkar skog är skyldiga att återplantera för att ersätta de fällda träden.

... 70 % av Sverige består av skog. Närmare 23 miljoner hektar skogsmark av en total landytan på cirka 41 miljoner hektar. 

... Holmenkoncernen skördar ca 85% av den årliga tillväxten i sina skogar, och för varje träd som skördas, planteras 2-3 nya. Idag är den svenska skogen dubbelt så stor som för 100 år sedan.

...  En skog skördas vanligtvis inte förrän den är närmare 90 år gammal.

… De vanligaste trädslagen i Sverige är gran (42 %), tall (39 %) och björk (12 %). 

… 50 % av den skog som avverkas i Sverige används till snickeriprodukter och konstruktionsvirke. 40 % blir till exempel dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklam och böcker. Resterande 10 % blir till biobränsle och energi.

… Sverige räknas som världens näst största exportör av sågade trävaror, tredje största exportör av massa och fjärde största exportör av papper. 

… I dag återvinns 72 % av allt papper och kartong som konsumeras i Europa. Men utan färskfiber blir det inget returpapper. Efter att papperet samlats in och återvunnits, gör samma fiber entré igen, som returfiber. Varje gång fibern används i papper får den lite sämre egenskaper än papper baserat på färsk fiber.

 … Fiber kan återvinnas 5–7 gånger. Därefter används det som biobränsle.

… 1 m3 skog binder drygt ett ton koldioxid per år. Den svenska skogen växer totalt med 110 miljoner kubikmeter varje år.

… Holmens skog binder mer än 4 miljoner ton koldioxid per år (4 350 000 ton under 2015), vilket är mer än vad all tung trafik i Sverige släpper ut under samma period (3 700 000 tonnes). 

… Unga och medelålders träd (21–80 år) växer snabbast och är bäst på att absorbera koldioxid.

… 5 000 000 barr kan en vuxen gran ha. En traditionell julgran beräknas ha runt en halv miljon barr.

…  De äldsta kända svenska tallarna har åldersbestämts till mellan 700 och 800 år.

...  Om du läser en pocketbok, eller en rosa sport- eller finanstidning, är den med stor sannolikhet tryckt på papper från Holmen Paper.

...  Det tar ca 15 sekunder för våra pappersmaskiner i Braviken att omvandla pappersmassa till papper. Massan består till 99% av vatten.

Vår skog - vår ryggrad

Att sköta om vår viktigaste naturresurs är något vi tar på fullaste allvar. Skogen hör till oss alla. Den är en fantastisk råvaruresurs och produktionsapparat. Men också hem för växter och djur och en oöverträffad plats för rekreation. Det är därför långsiktighet och hållbarhet är så viktigt för Holmen. Vi tar hand om våra resurser på bästa möjliga sätt, och skapar tillväxt för framtiden.

  

LÄS MER OM HOLMENS EFFEKTIVA SKOGSBRUK 

 

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019