Här för att stanna

Vår långsiktiga strategi och en uthållig vinstnivå utgör grunden för att fortsätta att vara en ansvarsfull del av samhället och en pålitlig affärspartner även i framtiden.

Med utgångspunkt från vårt förflutna och skapandet av Holmen år 1609, fortsätter vi att investera för framtiden, och baserar vår långsiktiga framgång på ständigt växande och välskötta skogar och energieffektiva pappersbruk.

Vi är övertygade om att långsiktigt hållbar verksamhet bäst byggs på förnyelsebar råvara och energi. För oss, såväl som för skillnaden vill vi göra för våra kunder.

Holmen Paper och miljön

Liksom resten av Holmen-koncernen strävar vi mot effektiv användning och regenerering av råvaror och energi. En insats som belönades med certifiering enligt ISO 14001 programmet redan 2001.

Koncernens VD samt cheferna för affärsområdena har ett övergripande ansvar för miljön. Det operativa ansvaret ligger hos platschefer och skogsbruksansvariga. Koncernens miljöchef samordnar miljöarbetet och ser till att miljö- och energipolitik tillämpas, samt förbereder politiska frågor. Klimatfrågan hanteras av Group Technology-personal och koncernledningen.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019