Industriell symbios minskar utsläppen

Forskare från IVL, Svenska miljöinstitutet och Linköpings universitet har undersökt hur stor miljöbesparing som industriell symbios, ett verktyg för företag att samverka för ökad resurseffektivitet och hållbarhet, kan ge. Bland annat har man undersökt det industrinätverk som Bravikens bruk och sågverk ingår i tillsammans med träd gårdsproduktleverantören Econova, Norrköpings kommun och fjärrvärme-anläggningen Tekniska verken. Tanken med industrinätverket är att utbyta biprodukter, avfall och energi. Restmaterial från en aktör kan få nytt liv hos någon annan.

– Vårt komposterade fiberslam använder Econova som råvara vid tillverkningen av jord- och anläggningsmaterial. Genom att fiberslammet kan ersätta torv sparar vi på naturresurser och minskar koldioxidutsläppen, berättar Leonard Dahlberg, Miljö- och Kvalitetsingenjör i Braviken.

De olika aktörerna bidrar också med värme till varandra.

– Econova och Bravikens sågverk levererar biobränslen till oss och vi levererar värme till sågverket som använder det till att torka brädor.

Forskarnas slutsats var att industrinätverket utanför Norrköping gör miljön en rejäl tjänst genom att spara in 170 000 ton koldioxid, 750 ton fosfat och 190 ton svaveldioxid varje år.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019