Koldioxidavtryck

Koldioxidavtryck (carbon footprint) är en beräkning av den totala uppsättningen av utsläpp av växthusgaser (GHG) som orsakas av en organisation, händelse eller produkt. För att förenkla beräkningen uttrycks det ofta i termer av den mängd koldioxid, eller dess motsvarighet i andra växthusgaser som släpps ut. Holmen Paper beräknar koldioxidavtrycket från våra grafiska papper utifrån de tio tårna i ramverket som tagits fram av CEPI.

Tå 1: Kolbindning i skogens biomassa

Tå 2: Kol från biomassa i skogsprodukter

Tå 3: Växthusgasutsläpp från förbränning av biomassa vid produktionsanläggningar

Tå 4: Utsläpp av växthusgaser i samband med tillverkning av fibern (skogsskötsel och skörd)

Tå 5: Utsläpp av växthusgaser i samband med produktion av andra råmaterial och bränslen (kemikalier och tillsatser)

Tå 6: Utsläpp av växthusgaser i samband med köpt och såld elektricitet, ånga, värme samt varmt och kallt vatten

Tå 7: Transportrelaterade utsläpp av växthusgaser

Tå 8: Utsläpp i samband med användning av produkten

Tå 9: Utsläpp av växthusgaser i samband med produktion av andra råmaterial och bränslen (efter användning)

Tå 10: Utsläpp som undvikits

För mer information om de tio tårna i ramverket, besök cepi.org

 

  

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019