"Allt papper kan tillverkas av returfiber"

Fakta: Visserligen återanvänds 69 procent av allt papper och kartong som konsumeras i Europa. Men det är inte tillräckligt för att säkerställa tillgången på råvara. En pappersfiber kan användas 5–7 gånger innan den blir till biobränsle. Därför är färska fibrer en förutsättning för att säkra papperstillgången och för att åstadkomma kvaliteter som inte går att tillverka av returfibrer.

 

Källa: Cepi – Annual Statistic 2010

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019