Sant eller falskt?

"Elektronisk kommunikation är mer miljövänlig"

Det är lätt att tro det, men internet lämnar tydliga miljöspår. På YouTube visas dagligen 2 miljarder filmklipp, det motsvarar utsläpp på 4 000 ton koldioxid – varje dag. Serverhallar runt om i världen står för 2 procent av jordens koldioxidutsläpp – lika mycket som hela flygtrafiken.

En hemmadator bidrar med 2 procent av hushållets årliga koldioxidutsläpp. Det innebär 495 kg per år. Den post ett hushåll får per år utgör endast 0,1 procent av hushållets utsläpp, vilket i koldioxid räknat innebär 14 kg per år.

 

Källa: EMIP. The Facts Of Our Value Chain, 2008. Video: How green is Your Internet?

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019