"Europas skogar krymper"

Fakta: Nej, det är snarare tvärtom. Som stora skogsägare tar vi ett långsiktigt ansvar för skogen och återplanterar två träd för varje träd som fälls. Det ansvaret betyder att Holmen har bidragit till att Sverige idag har 50 procent mer skogsvolym än för 80 år sedan och att det idag finns 30 procent mer skogsareal i Europa än på 1950 talet.

 

Källa: EMIP. The Facts Of Our Value Chain, 2008

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019