Sant eller falskt?

"Tillverkning av papper förstör miljön"

Fakta: All industriell verksamhet påverkar miljön, även vår. Förutom att följa lagar och regler arbetar vi aktivt med energifrågor. Idag är vi 30 procent självförsörjande på förnybar el (vattenkraft, vindkraft och biobränsle) och vi jobbar ständigt med energieffektiviseringar. Arbetet har mer än halverat oljeförbrukningen vid våra bruk sedan 2006 och självklart är det ett arbete som aldrig tar slut.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019