"Vi skövlar skog för att göra papper"

Fakta: Det har vi aldrig gjort och det kommer vi aldrig att göra. Massaveden som blir till papper kommer från gallring, toppar och sågverksflis. Gallringen är en naturlig del i en ansvarsfull skogsskötsel och gör att skogen växer snabbare och mer effektivt lagrar koldioxid. Virket är dessutom certifierat och går att spåra hela vägen till ursprungsplatsen, vilket är viktigt för att vi ska kunna kontrollera att virket är avverkat på rätt sätt.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019