Varifrån kommer ditt papper?

Allt papper kommer ursprungligen från skogen. Och all råvara som används av Holmen vid papperstillverkning i Sverige kan spåras till sitt ursprung. Spårbarheten är en förutsättning för att kunna kontrollera att de färska fibrerna kommer från en ansvarsfull och hållbar skogsskötsel.

Det papper som tillverkas vid Holmen Papers bruk (Braviken och Hallsta pappersbruk) baseras på färska granfibrer från ansvarsfullt brukade skogar. Ursprunget garanteras genom spårbarhetscertifieringar och rutiner för kontrollerad råvara.

– Holmens möjlighet att spåra råvaran som används i pappersproduktionen utgör en trygghetsgaranti för våra kunder och är en bra grund för deras eget hållbarhetsarbete, säger Tommy Wiksand, ansvarig för Holmen Papers produkt- och affärsutveckling.

Spårbarhet med tydliga rutiner

Holmens skogsbruk, sågverk och pappersbruk är alla certifierade enligt FSC® (FSC-ID) och PEFC™. All den vedråvara som används vid Holmens papperstillverkning i Sverige är spårbar och det finns rutiner och certifieringar som täcker hela kedjan – från planteringen av träd ända fram till slutprodukten papper.

– Våra rutiner börjar med att varje virkesparti från skogen får ett unikt id-nummer som följer med från avverkningsplatsen fram till sågverken och pappersbruken. Samtidigt registrerar vi information såsom geografisk plats, ägardata, virkesmängd och datum för avverkning. Rutinerna och våra certifieringar blir en garanti för den som köper papper från Holmen, berättar Göran From, virkeschef på Holmen Skog.

Vanliga missförstånd

Även papper baserat på returfiber kommer ursprungligen från skogen. En vanlig missuppfattning kring papperstillverkning är att returfiber, ur miljösynpunkt, alltid är ett bättre val som råvara än färska fiber. Diskussionen behöver nyanseras tycker Jeanette Tretten, kommunikationschef på Holmen Skog:

– Debatten missar just den viktiga punkten, att allt papper ursprungligen är tillverkat av fiber som kommer från skogen. Men med returpapper som bas kan man inte spåra råvaran till ursprungsplatsen och därför kan man heller aldrig veta om träden har brukats på ett ansvarsfullt sätt.

– Att papper kan återanvändas är självklart jättebra men man ska veta att returfiberns avsaknad av spårbarhet skapar en skillnad mellan papper baserad på färska fibrer och papper gjort på returfibrer, fortsätter Jeanette.

Färskfiberbaserat papper är också nödvändigt för att systemet med returpapper inte ska dö ut. Träfibern går bra att återanvända cirka 5–7 gånger och därefter måste kretsloppet kontinuerligt fyllas på med papper tillverkat av färska fibrer.

Holmen förser returpapperskretsloppet i Europa med råvara genom produktion av färskfiberbaserat papper som i nästa steg återanvänds som returpapper. I Sverige driver Holmen tillsammans med övriga pappersproducenter returpappersinsamlingen med goda resultat. Över 90 procent av allt tryckpapper samlas in och återanvänds.

En annan avgörande skillnad mellan färskfiberbaserat papper och returpapper, förutom spårbarheten, är papperets känsla och produktegenskaper. Tommy Wiksand berättar:

– Färskfiberbaserat papper har en styvhet som gör det möjligt att uppnå tjockare ark. Det går även att arbeta med ljushet på ett annat sätt med färskfiberbaserat papper. Resultatet blir ett papper med en helt annan känsla

 

Gallring för att skogen ska växa bättre

Holmens färskfiberbaserade papper tillverkas av den råvara som tas ut när skogarna gallras samt sågverksflis från Holmens sågverk. Gallring är en naturlig och nödvändig process där de tunnare träden i skogen tas ned för att ge plats, sol och näring till de träd som lämnas kvar.

Ett vanligt missförstånd kring papperstillverkning är att papperstillverkare skövlar skog för att göra papper och att Europas skogar därmed är hotade. Jeanette svarar:

– I vissa länder är skogsskövling ett stort problem. Men det är inte fallet i Sverige. Sverige har idag dubbelt så mycket skog än vad vi hade för 100 år sedan. Den här tillväxten har alltså skett samtidigt som vi har brukat och använt skogen för exempelvis papperstillverkning.

Holmen är idag Sveriges fjärde största skogsägare och äger mer än en miljon hektar skogsmark. Jeanette berättar om ansvaret som följer med skogsägandet:

– På Holmen hanterar vi vår skog ur ett långsiktigt, hållbart perspektiv. Det innebär att vår planering sträcker sig hundra år framåt i tiden. Ett exempel är att vi för att säkerställa återväxten av skog planterar minst två nya träd för varje träd vi skördar.

– För oss är det viktigt att omvärlden förstår att vi brukar och använder skogen på ett ansvarsfullt sätt. Den massa som används vid papperstillverkning kommer från sågverksflis och gallring. Så när vi ”tar ner träd för att göra papper” bidrar vi helt enkelt till att skogen växer ännu bättre, avslutar hon.

 

– I vissa länder är skogsskövling ett stort problem. Men det är inte fallet i Sverige. Sverige har idag dubbelt så mycket skog än vad vi hade för 100 år sedan. Den här tillväxten har alltså skett samtidigt som vi har brukat och använt skogen för exempelvis papperstillverkning.

-Jeanette Tretten

Kort om spårbarhetscertifiering

För att kunna vara spårbarhetscertifierad enligt FSC® krävs det att den som handlar med virket har ett kvalitetssystem för interna rutiner, kan kontrollera trävarans/träfiberns ursprung samt kan utföra periodisk kontroll och dokumentation av handeln med certifierat virke.


Certifiering enligt PEFC:s™ spårbarhetscertifiering innebär krav på spårbarhet, kontrollerat ursprung, ledningssystem samt sociala krav.


Holmen är också certifierade enligt FSC® Controlled Wood (FSC-ID) som är ett komplement till spårbarhetscertifieringen. Controlled Wood-certifieringen hjälper till att hålla reda på att 100 procent av träråvaran kommer från ett kontrollerat ursprung.


Källor: www.holmen.com, www.se.fsc.org, www.pefc.se

Holmen’s certifieringar

FSC®
Holmen Skog AB
Holmen Paper AB 
Holmen Timber AB
Holmen Mets AS
Iggesund Paperboard AB
Iggesund Paperboard (Workington) Ltd Iggesund Forestry (UK)

PEFC

Holmen Skog AB
Holmen Paper AB
Holmen Timber AB
Iggesund Paperboard AB

 

EU Ecolabel
Holmen Paper AB
(Holmen TRND, Holmen VIEW
Holmen UNIQ, Holmen XLNT
Holmen BOOK, Holmen PLUS
Holmen NEWS 100 % recycled) 

Hållbarhet på Holmenvis

För mer information om Holmenkoncernens hållbarhetsarbete, klicka på länken nedan för att komma till hållbarhetswebben på Holmen.com.

}

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2019