Skogen på vilken allt vilar

Livsmiljö för djur och växter

Skogarna utgör en biologisk produktionsapparat som kan producera virke och energi nu och för all framtid. Därför har vi kanske den största anledningen att ta hand om dem. Men skogarna är inte bara en råvarukälla. De är hem för växter och djur och en plats för djurhållning, jakt, svampplockning och andra utomhusaktiviteter. Våra skogar är öppna för alla och vi arbetar aktivt för att denna rikedom ska komma fler till del.

Ökad skogstillväxt

Med tanke på klimatutmaningarna spelar skogen en nyckelroll för framtiden genom att andas in koldioxid och andas ut livsuppehållande syre. De svenska skogarna binder koldioxid motsvarande Sveriges totala utsläpp. Och vi ökar ständigt på den kapaciteten genom att skogen växer.

Medan skogar i delar av världen försvinner, kommer Holmen att öka tillväxttakten i de egna skogarna med cirka 25 procent de kommande 40 åren genom både välbeprövade och nya skogsskötselåtgärder.

Holmen Skog om hållbart skogsbruk

I det här klippet från Holmen Papers webinar "Creating a UNIQ product" talar Jeanette Tretten, kommunikationschef på Holmen Skog, om hur Holmen sköter sina skogar och hållbarheten hos den färska fibern. 

Kontakt

Holmen Paper
601 88 Norrköping

011 - 23 50 00
info@holmenpaper.com

Följ Holmen Paper

© Holmen Paper 2018